Temarör arbetar med allt från omfattande rot och nyinstallationer till förebyggande och avhjälpande underhåll.

VS-installationer

Fjärrkylcentraler

Fjärrvärmecentraler

Licenssvetsarbeten

Kontor
Ny- och rotinstallation

Industri
Ny- och rotinstallation

Sjukhus
Ny- och rotinstallation

Medicinska gaser